SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY

"Зертханалық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын өлшеу" / "Лабораторная работа. Измерение работы и мощности электрического тока"


Математика, информатика, физика онкүндігі аясында 08.02.2023 ж. физика пәнінің мұғалімі А. Н. Мизембаева 8 “Д “ сыныбында ашық сабақ өткізді.

Тақырыбы: "Зертханалық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын өлшеу"

Сабақтың мақсаттары: - токтың жұмысы мен қуатын эксперименталды түрде анықтау;

- физика кабинетінде қауіпсіздік техникасын білу және сақтау;

Сабақта оқушылар жұмыс пен ток қуатын есептеу дағдыларын дамытып, электр өлшеу құралдарымен жұмыс істеуді үйреніп, бекітті.

В рамках декады математики, информатики, физики 08.02.2023г. учителем физики Мизембаевой А.Н. был проведён открытый урок в 8Д классе.

Тема: "Лабораторная работа. Измерение работы и мощности электрического тока"

Цели: –экспериментально определять работу и мощность тока;

– знать и соблюдать технику безопасности в кабинете физики;

Учащиеся выработали умения и навыки расчета работы и мощности тока, закрепили навыки работы с электроизмерительными приборами.

whatsapp_image_2023-02-08_at_22.23.28.jpeg

whatsapp_image_2023-02-08_at_22.23.24.jpeg

whatsapp_image_2023-02-08_at_22.23.24_1.jpeg

whatsapp_image_2023-02-08_at_22.23.23.jpeg

"Зертханалық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын өлшеу" / "Лабораторная работа. Измерение работы и мощности электрического тока" "Зертханалық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын өлшеу" / "Лабораторная работа. Измерение работы и мощности электрического тока"
SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY
whatsapp_image_2023-05-10_at_13.17.57_1.jpeg