SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY

№5 Педагогикалық кеңес / Педагогический совет №5


📚📚📚 №5 Педагогикалық кеңес 2024 жылғы 28 наурызда өткізілді.
Педагогикалық кеңестің күн тәртібінде 5 сұрақ болды.
1. Оқу үлгерімінің қорытындысы және МББС орындау: директордың оқу жөніндегі орынбасарлары-Г. М. Оразбаев, А. Ж. Мырзахметова және К. К. Медетбеков оқушылардың үшінші оқу тоқсанындағы үлгерімі және мемлекеттік білім беру стандартының орындалуы туралы толық есеп берді.
2. Кәсіптік бағдар беру жұмысының нәтижелері: біздің мектеп психологтары-Г.К. Мякушко және Г. У. Темірболатова оқушыларға болашақ мамандықты таңдауды шешуге көмектесетін кәсіптік бағдар беру жұмысының нәтижелерін ұсынды.
3. Мұғалімдер жұмысының жауапкершілігі мен тиімділігінің мониторингі: директордың БО жөніндегі орынбасары-С. Ж. Арыстанова педагогтарымыздың жауапкершілігі мен жұмыс тиімділігінің мониторингі туралы есеп ұсынды.
4. Жолдар мен су айдындарындағы қауіпсіздік ережелері: директордың сыныптан тыс жұмыстар жөніндегі орынбасары - Ногербек г.И. оқушыларымыз үшін маңызды жолдар мен су айдындарындағы қауіпсіздік ережелері туралы әңгімелесті.
5. 2024 жылы аттестаттауды өткізу рәсімі: сондай - ақ ағымдағы оқу жылында директордың бейіндік жұмыс жөніндегі орынбасары-С. Ж. Арыстанова аттестаттауды өткізу рәсімі туралы ақпарат берді.
6. Әр түрлі: "әр түрлі" бөлімі мектеп өміріне қатысты әртүрлі мәселелер мен бастамаларға арналды.
Барлық қатысушыларға белсенді қатысқаны және сындарлы диалог үшін алғыс айтамыз. Біздің мектепті дамытуда сіздің одан әрі ынтымақтастығыңызға үміттенеміз.Педсовет №5 проведен 28 марта 2024 года.

📚📚📚 Повестка педагогического совета включала 5 вопросов.
1. Итоги успеваемости и выполнение ГОСО: Заместители директора по учебной работе - Оразбаев Г.М., Мырзахметова А.Ж. и Медетбеков К.К. представили подробный отчет о успеваемости учащихся за третий учебный четверть и о выполнении Государственного образовательного стандарта.
2. Результаты профориентационной работы: Наши психологи школы - Мякушко Г.К. и Темирбулатова Г.У. представили результаты профориентационной работы, помогающей учащимся определиться с выбором будущей профессии.
3. Мониторинг ответственности и эффективности работы учителей: Заместитель директора по воспитательной работе - Арыстанова С.Ж. представила отчет о мониторинге ответственности и эффективности работы наших педагогов.
4. Правила безопасности на дорогах и водоемах: Заместитель директора по внеклассной работе - Ногербек Г.И. провела беседу о правилах безопасности на дорогах и водоемах, важных для наших учеников.
5. Процедура проведения аттестации в 2024 году: Также была представлена информация о процедуре проведения аттестации в текущем учебном году заместителем директора по профильной работе - Арыстановой С.Ж.
6. Разное: Раздел "Разное" был посвящен различным вопросам и инициативам, касающимся жизни школы.
Благодарим всех участников за активное участие и конструктивный диалог. Надеемся на ваше дальнейшее сотрудничество в развитии нашей школы.

bd5bbeab 304e 4464 8c04 f2e21331107e

№5 Педагогикалық кеңес / Педагогический совет №5 №5 Педагогикалық кеңес / Педагогический совет №5
SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY
whatsapp_image_2023-05-10_at_13.17.57_1.jpeg