SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY

15 ноября учащиеся 10 «В» класса посетили геологический музей  минералов (в рамках декады научно-естественного цикла)


📚 15 ноября учащиеся 10 «В» класса посетили геологический музей  минералов (в рамках декады научно-естественного цикла).

Минералы – это природные тела естественного происхождения. Они образуются в результате разнообразных физико-химических процессов на поверхности или в недрах Земли. В Казахстане обширные природные ресурсы, и страна богата разнообразными минералами, которые детям продемонстрировали в музее. И в одном музее представлены более 2000 минералов и драгоценных камней. Экспозиции включали названия и месторождения минерала, а гид подробно рассказывал о происхождении, свойствах и использования минералов.  Это была очень познавательная экскурсия, которая могла раскрыть в ком - то новые интересы, и просто разнообразить кругозор. И самое главное, дала возможность в жизни, реально, увидеть настоящие минералы!

📚 15 қарашада 10 «Б» сынып оқушылары Геологиялық пайдалы қазбалар мұражайына барды (онкүндік ғылыми-жаратылыстану циклі аясында).

 Пайдалы қазбалар – табиғатта пайда болатын табиғи денелер. Олар жер бетіндегі немесе жердің ішкі бөлігіндегі әртүрлі физикалық және химиялық процестердің нәтижесінде пайда болады. Қазақстанның табиғи ресурстары мол және ел әртүрлі пайдалы қазбаларға бай, олар мұражайда балаларға көрсетілді. Ал бір мұражайда 2000-нан астам минералдар мен асыл тастар бар. Экспонаттар пайдалы қазбаның атаулары мен кен орындарын қамтыды, саяхатты пайдалы қазбалардың шығу тегі, қасиеттері мен қолданылуы туралы егжей-тегжейлі айтып берді. Бұл балалардың жаңа қызығушылықтарын ашатын және жай ғана олардың көкжиегін әртараптандыратын өте танымдық  саяхат болды. Ең бастысы, бұл маған өмірдегі нақты минералдарды көруге мүмкіндік берді!

whatsapp_image_2023-11-16_at_18.49.21_3.jpeg

whatsapp_image_2023-11-16_at_18.49.21_2.jpeg

whatsapp_image_2023-11-16_at_18.49.21_1.jpeg

whatsapp_image_2023-11-16_at_18.49.21.jpeg

whatsapp_image_2023-11-16_at_18.49.20_3.jpeg

whatsapp_image_2023-11-16_at_18.49.20_2.jpeg

whatsapp_image_2023-11-16_at_18.49.20_1.jpeg

whatsapp_image_2023-11-16_at_18.49.20.jpeg

whatsapp_image_2023-11-16_at_18.49.19.jpeg

15 ноября учащиеся 10 «В» класса посетили геологический музей  минералов (в рамках декады научно-естественного цикла) 15 ноября учащиеся 10 «В» класса посетили геологический музей  минералов (в рамках декады научно-естественного цикла)
SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY
whatsapp_image_2023-05-10_at_13.17.57_1.jpeg